Tin Tức


Các bạn xem các bài viết phát mã giảm giá của shop để tiết kiệm khi mua acc nhé!.

Hoàn Thành Kèo Cày Thuê Vàng 1 Lên Bạch Kim 4

Hoàn thành kèo: Vàng 1 Lên Bạch Kim 4
Thời gian: 2 ngày.
Số tiền: 115k ATM (Chú ý thanh toán thẻ cào mắt hơn ATM 30% so với thẻ cào và Hell Elo tăng 30%)
Bạn nào cần cày thuê Inbox shop để được tư vấn nhé ^^

Hoặc xem sơ link: https://acclienminh.vn/cay-thue-lien-minh-huyen-thoai

 

 

Cập nhật SĐT

Bạn chưa cập nhật số điện thoại. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần.