TÀI KHOẢN MÃ SỐ #28889


THÔNG TIN ACC

Thông tin acc #28889

THÔNG THẠO TƯỚNG VÀ KHO BÁU HEXTECH

Danh sách 19 tướng


Annie

Kayle

Ryze

Sivir

Soraka

Warwick

Nunu

MissFortune

Ashe

Chogath

Amumu

DrMundo

Trundle

Caitlyn

Nasus

Poppy

Garen

Yasuo

Yone

Danh sách 1 trang phục


Poppy Công Nghệ
 

Cập nhật SĐT và Mật khẩu cấp 2

Bạn chưa cập nhật 2 thông tin này. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần và mật khẩu cấp 2 để mua thẻ cào.