TÀI KHOẢN MÃ SỐ #28870


THÔNG TIN ACC

Thông tin acc #28870

THÔNG THẠO TƯỚNG VÀ KHO BÁU HEXTECH

Danh sách 13 tướng


Annie

Kayle

Ryze

Warwick

Ashe

Singed

DrMundo

Caitlyn

Brand

Garen

Lux

Jinx

Yone

Danh sách 1 trang phục


Garen Huyết Kiếm
 

Acc Cùng Giá

Cập nhật SĐT và Mật khẩu cấp 2

Bạn chưa cập nhật 2 thông tin này. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần và mật khẩu cấp 2 để mua thẻ cào.