TÀI KHOẢN MÃ SỐ #28869


THÔNG TIN ACC

Thông tin acc #28869

THÔNG THẠO TƯỚNG VÀ KHO BÁU HEXTECH

Danh sách 12 tướng


Annie

XinZhao

Kayle

MasterYi

Sivir

Soraka

Warwick

Tryndamere

Poppy

Garen

Fiora

Yone

Danh sách 2 trang phục


Garen Huyết Kiếm

Garen Quân Đoàn Thép
 

Acc Cùng Giá

Cập nhật SĐT và Mật khẩu cấp 2

Bạn chưa cập nhật 2 thông tin này. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần và mật khẩu cấp 2 để mua thẻ cào.