TÀI KHOẢN MÃ SỐ #28833


THÔNG TIN ACC

Thông tin acc #28833

THÔNG THẠO TƯỚNG VÀ KHO BÁU HEXTECH

Danh sách 13 tướng


Kayle

MasterYi

Soraka

Warwick

Nunu

Ashe

Caitlyn

Brand

LeeSin

Poppy

Garen

Volibear

Yone

Danh sách 4 trang phục


Nunu Công Xưởng

Ashe Freljord

Garen Huyết Kiếm

Volibear Dị Giáo Ác Thần
 

Cập nhật SĐT và Mật khẩu cấp 2

Bạn chưa cập nhật 2 thông tin này. Shop yêu cầu cập nhật sđt để dễ liên lạc với bạn khi cần và mật khẩu cấp 2 để mua thẻ cào.